Urine tests

Für Forensik/Forschung

Messwert:

THC – 50ng/ml

 

Für Forensik/Forschung

Measurements:

  • Cocaine (300 ng / ml)
  • Opiates (300 ng / ml)
  • Ketamine (500 ng / ml)
  • Amphetamines (1000 ng / ml)
  • Methamphetamine / Crystal (1000 ng / ml)
  • THC – cannabinoids (50 ng/ml)
  • Methadone (300 ng / ml)
 
en_GBEnglish (UK)